Bona fide – aktywizacja w powiecie złotoryjskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2022

Baner przedstawiający loga UE, Funduszy europejskich, dolnego śląska oraz flagę Polski

„Bona fide – aktywizacja w powiecie złotoryjskim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjenci: Powiat Złotoryjski, Fundacja Ekonomii Społecznej PROM

Okres realizacji: 01.04.2021 – 30.06.2023

Cel projektu: Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 7 187 703,87 zł

Kwota dofinansowania: 6 102 703,87 zł

 

Grupa docelowa: Projekt kierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, bądź będących wychowankami pieczy zastępczej.

 

Działania projektowe realizowane są w ramach trzech zadań.

 1. Wsparcie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu:
 • Wsparcie pracownika socjalnego
 • Wsparcie doradców ON ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej
 • Poradnictwo zawodowe
 • Wsparcie psychologa oraz specjalisty ds. interwencji kryzysowej
 • Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe (m.in. obsługa maszyn poligraficznych, obsługa kelnerska, kucharz małej gastronomii, pracownik terenów zielonych, pracownik służb piętra)
 • Staże zawodowe
 1. Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej:
 • Wsparcie pracownika socjalnego
 • Wsparcie psychologa
 • Poradnictwo prawne
 • Wyjazdowe warsztaty socjoterapeutyczne
 • Kursy i szkolenia
 1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • Wsparcie asystentów ON oraz pracownika socjalnego
 • Rehabilitacja
 • Terapia
 • Wyjazdy terapeutyczne

Więcej informacji o projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi

Al. Miła 18

59-500 Złotoryja

Tel. 76 8784 447