Nabór na dostawę bezpłatnego dostępu do Internetu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2012

Powiat Złotoryjski ogłasza nabór na dostawę bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach projektu pn. "Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Projekt dofinansowany ze środków EFRR ramach POIG VIII Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są osoby posiadające własny sprzęt komputerowy i spełniają jednocześnie jedno z poniższych kryteriów:

  •  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  •  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  •  dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
  •  osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia,
  •  rodziny zastępcze,
  •  rodzinne domy dziecka,
  •  samotni rodzice,

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin są dostępne do pobrania w Biurze Rekrutacyjnym Projektu "Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie złotoryjskim" w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja oraz na stronie internetowej zlotasiec.powiat-zlotoryja.pl


Formularze zgłoszeniowe można składać od 21 maja 2012 r. do 20 marca 2014 r.