Druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

(aby pobrać dokument kliknij ikonę po lewej stronie)

 

Rehabilitacja zawodowa

Informacja o kosztach poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

Rehabilitacja społeczna

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dzieci, młodzież)

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby dorosłe)

Wniosek o dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych (osoby niepełnosprawne)

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych (osoby niepełnosprawne)

Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (osoby niepełnosprawne)

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (dzieci, młodzież)

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (osoby dorosłe)

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny