Druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

(aby pobrać dokument kliknij ikonę po lewej stronie)

 

Rehabilitacja zawodowa

Informacja o kosztach poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW.docx

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH.docx

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA)..doc

RODZAJE DOCHODÓW, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OŚWIADCZENIU O UZYSKANYCH DOCHODACH - INFOR.docx

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (OS. NIEP.).doc

ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA.docx

 LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ

   OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW.docx
   OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH.docx
   OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA)..doc
  RODZAJE DOCHODÓW, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OŚWIADCZENIU O UZYSKANYCH DOCHODACH - INFOR.docx
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ.doc
  ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA.docx
PRZEDMIOTY I ŚRODKI POMOCNICZE  
    OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW.docx
   OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH.docx
  OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA)..doc
    RODZAJE DOCHODÓW, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OŚWIADCZENIU O UZYSKANYCH DOCHODACH - INFOR.docx
   ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA.docx
   wniosek (dzieci i młodzież) o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   wniosek (os. dorosłe) o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
SPRZĘT REHABILITACYJNY  
   OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW.docx
   OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH.docx
   OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA)..doc
   RODZAJE DOCHODÓW, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OŚWIADCZENIU O UZYSKANYCH DOCHODACH - INFOR.docx
   ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA.docx
   wniosek (dzieci i młodzież) o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
   wniosek (os. dorosłe) o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  TURNUS REHABILITACYJNY
   OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW.docx
    OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH.docx
   OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE DLA OSÓB PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA)..doc
   RODZAJE DOCHODÓW, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OŚWIADCZENIU O UZYSKANYCH DOCHODACH - INFOR.docx
ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYM DOCHODZIE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA.docx
   Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego 2021.docx
Oświadczenie RODO (ochrona danych osobowych).docx
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej.docx
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.docx
ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH.docx
Zaświadczenie o stanie zdrowia.docx
wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny 2021.doc
 SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA
   Sprawozdanie z organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.doc
   Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury,rekreacji i turystyki.doc