Harmonogram przedsięwzięć podejmowanych w ramach Projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

L.p

Rodzaj i tematyka formy wsparcia

Ilość uczestników

Termin/godziny realizacji

Miejsce realizacji

1.

Doradca ds. osób niepełnosprawnych

----

od pon. do piątku w godz. 7:00 – 15:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

2.

Doradca ds. osób niepełnosprawnych

----

od pon. do piątku w godz. 7:00 – 15:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

3.

Specjalista ds. ekonomii społecznej

----

od pon. do piątku w godz. 7:00 – 15:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

4.

Specjalista ds. ekonomii społecznej

----

od pon. do piątku w godz. 7:00 – 15:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

5.

Specjalista ds. programów w PUP

----

od pon. do piątku w godz. 7:00 – 15:00

PUP Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

6.

Doradca zawodowy

----

od pon. do piątku w godz. 7:00 – 15:00

PUP Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

7.

Specjalista ds. rent i emerytur

----

18 godz./m-ąc, rozp. od stycznia 2018

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

8.

Prawnik

----

pon. i środy w godz. od 15:30 do 18:30

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

9.

Psycholog 1

----

pon. 12:00-15:00, wt. 8:00-12:00, czw. 8:00-11:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

10.

Psycholog 2

----

pon., śr., pt. w godz. od 16:00-19:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

11.

Pracownik socjalny 1

----

od pon.-pt. w godz. od 7:00-15:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

12.

Pracownik socjalny 2

----

od pon.- pt. w godz. od 7:00-15:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

13.

Specjalista ds. interwencji kryzysowej

----

od pon.- pt. w godz. od 7:00-15:00

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

14.

Terapeuta ruchu metodą V. Sherborne oraz

6

od września do grudnia 2017 - 24 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 102 godz.; 1 tydz.  pon. 13:00-14:00, 2 tydz. pon.12:00-13:00, 2 tydz. śr. 13:00-14:00

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

15.

Terapeuta arteterapii

6

od września do grudnia 2017 - 24 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 102 godz.; 1 tydz.  pon. godz. 12:00-13:00, 2 tydz. pon. 13:00-14:00, 1 tydz. śr. 13:00-14:00

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

16.

Terapeuta rewalidacji  

6

od września do grudnia 2017 - 24 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 102 godz.; czw. godz. 13:00-14:00 i 14:00-15:00

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

17.

Specjalista ds. integracji sensorycznej

6

od września do grudnia 2017 - 24 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 102 godz.; wt. godz. 13:00-14:00  i 14:00-15:00;

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

18.

Terapeuta muzykoterapii

6

od września do grudnia 2017 - 24 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 102 godz.; pon. godz. 14:00-15:00, śr. 14:00-15:00

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

19.

Terapeuta komunikacji alternatywnej

6

od września do grudnia 2017 - 40 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 170 godz.; pt w godz. 12:00-13:00; 13:00-14:00 i 14:00-15:00

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

20.

Fizykoterapeuta

6

od września do grudnia 2017 - 24 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 102 godz.; wt. godz. 11:20-12:20, pt. godz. 13:00-14:00

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

21.

Logopeda

6

od września do grudnia 2017 - 24 godz., od stycznia do grudnia 2018 – 102 godz.; pon. godz. 10:00-11:00, czw. godz. 8:20-9:20

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

22.

Asystent osoby niepełnosprawnej 1

6

od września do grudnia 2017 w godz. 7:30 – 15:30

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

23.

Asystent osoby niepełnosprawnej 2

6

od września do grudnia 2017 w godz. 7:30 – 15:30

Specjalny Ośr. Szk.-Wych. w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

24.

Szkolenie z zakresu małej poligrafii i zdobnika szkła

21

od 28.08.2017 do 02.11.2017 / 250 godz., od pon - pt, w godz. 08:00-14:00

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa

25.

Stypendium szkoleniowe dla uczestników w/w szkolenia

21

od 28.08.2017 do 02.11.2017 / 250 godz.

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa

26.

Szkolenie z zakresu małej poligrafii i zdobnika szkła

19

od 13.11.2017 do 31.01.2018 / 250 godz., od pon - pt, w godz. 08:00-14:00

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa

27.

Stypendium szkoleniowe dla uczestników w/w szkolenia

19

od 13.11.2017 do 31.01.2018 / 250 godz.

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa

28.

Szkolenie z zakresu małej poligrafii i zdobnika szkła

7

Od 26.09.2017 do 04.12.2017 / 250 godz., od pon - pt, w godz. 08:00-14:00

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa

29.

Stypendium szkoleniowe dla uczestników w/w szkolenia

7

Od 26.09.2017 do 04.12.2017 / 250 godz.

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa

30.

Organizacja 3-miesięcznego stażu wraz z dojazdem

21

od 20.11.2017 do 28.02.2018, od pon. – pt. w godz. 07:00-14:00

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa

31.

Dostosowanie budynku PUP i PCPR do potrzeb os. niep.

----

od listopada 2017 do kwietnia 2018

PUP/PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

32.

Wypłata pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla os. opuszcz. pieczę zast.

2

od października 2017 do listopada 2017

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

33.

Wypłata świadczeń dla os. w pieczy zast. bądź opuszcz. pieczę

30

od października 2017 do listopada 2018

PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja