Warsztaty Terapii Zajęciowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności fizycznej oraz psychicznej osoby niepełnosprawnej. Stanowi on pierwsze ogniwo w procesie włączenia osób niepełnosprawnych w aktywne życie zawodowe.

W warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu zajęcia dla uczestników warsztatu są prowadzone w pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarskiej, komputerowej, plastycznej, ceramicznej, krawieckiej, rękodzieła artystycznego, ogrodniczej. 

Uczestnikiem warsztatu może zostać osoba niepełnosprawna, niezdolna do podjęcia pracy zarobkowej, ale w stosunku do której istnieją pomyślne rokowania, iż w wyniku oddziaływań rehabilitacyjnych i terapeutycznych opanuje ona podstawowy repertuar umiejętności i sprawności niezbędnych dla włączenia jej w proces pracy. 

Osoba taka musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. 

Na terenie powiatu złotoryjskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej:  
w Złotoryi, w Świerzawie i Wojcieszynie.

Aktualnie w zajęciach warsztatów uczestniczy 75 osób niepełnosprawnych.