Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi.

Najnowsze aktualności

UWAGA!

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ PRZYJMUJE INTERESANTÓW ORAZ WNIOSKI  O DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON

W DNIACH OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY W GODZ. OD 7:00 DO 15:00

CZWARTEK, PIĄTEK – PRACA WEWNĘTRZNA I PRACA W TERENIE

Czytaj więcej o: UWAGA!

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

  1. Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Czytaj więcej o: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”...

Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023